راهنمای نگارش مقاله کامل: 

به منظور حفظ اعتبار درجه علمی ­– پژوهشی رعایت موارد ذیل :

1- دارای فرضیه و و استدلالی بودن 2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع3- استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید 4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است . تنها مقاله ای قابل بررسی است که قبلا منتشر نشده اند و نویسنده متعهد به عدم نشر آنها در جای دیگری است .

شرایط ارسال مقاله :

1- برای مقاله مستخرج  از طرح پژوهشی یا رساله عنوان طرح پژوهشی یا رساله و نام استاد راهنما و مشاوران نیز اعلام شود . بنابراین چنانچه مقاله ای از سوی چند نویسنده باشد؛ درج نام نویسندگان در اولین صفحه مقاله ، توسط کلیه نویسندگان ضروری است .

2- عنوان ؛ کوتاه، گویا و بیان کننده محتوایات مقاله ( بین 10 تا 15 کلمه )

3- چکیده ؛ حداقل 15 و حداکثر20 سطر ( حداقل 100 و حداکثر 250 کلمه ) و آیینه تمام نما و فشرده بحث .

4- کلید واژه ؛ بین 5 تا 7 کلمه و ایفا کننده نقش نمایه و فهرست به منظور تسهیل در جستجوی الکترونیکی

5- متن اصلی مقاله

6-  نتیجه : منطقی، مفید و بیان کننده بحث و ارائه یافته های تحقیق

7- نگارش فهرست منابع فارسی : ترتیب عناصر اطلاعات کتاب شناختی به ترتیب حروف الفبا . کتاب : نام خانوادگی، نام (نام مشهور) ، سال انتشار، عنوان کتاب( boldشود ) ، نام مترجم یا مصحح ، نام ناشر ، محل نشر ، شماره چاپ

 مثال: رضاییان، علی. (1386). مبانی و سازمان مدیریت (چاپ اول). تهران: انتشارات سمت

مقاله : نام خانوادگی ، نام ، عنوان مقاله ،نام مجله ، دوره یا سال ، شماره (سال نشر).

مثال : حمیدی زاده، محمدرضا. (1390). نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک. مطالعات مدیریت راهبردی، 6، 101-81.

8- نگارش فهرست منابع لاتین : کتاب : نام نویسنده (گان) ، سال انتشار ، عنوان کتاب ، نار و محل انتشار ، و تعداد کل صفحات آورده شود .

مثال : Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books

 مقاله: نام نویسنده (گان)، سال انتشار ، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا به اختصار ، جلد( شماره ) مجله و شماره صفحات مقاله .

مثال : Sawyer, J. (1966). Measurement and Prediction, Clinical and Statistical. Psychological Bulletin, 66(3), 178-200

 9- درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت ( نام خانوادگی ، سال انتشار ، شماره جلد/ شماره صفحه داخل پرانتز قید شود ) پس از نقل مطلب

10- درج شکل لاتینی نام های خاص و واژه های خارجی در پاورقی

11- در ارجاعات لاتین، اسم نویسنده و سایر اطلاعات لازم به فارسی و شکل لاتین آن در پاورقی آورده شود .

12- حجم مقاله با احتساب تمام بخش های مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه ، هر صفحه 250 تا 400 کلمه باشد ؛ تعداد کلمات حداقل 5000 و حداکثر 8000 کلمه

13- چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط راهنمای تهیه و پذیرش مقاله باشد، قابل بررسی نخواهد بود .

14- مقاله باید طبق الگوی موجود  با با حاشیه بالا و پایین 5 ، چپ و راست 5/4 و میان سطور1.2 سانتیمتر ، نرم افزار 2007 word ، تحت محیط  windows xp

 

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

15 Bold

B Zar

اسامی نویسندگان فارسی

12 Bold

B compset

متن چکیده فارسی

11 نازک

B Zar/B Mitra

تیترهای داخل متن

14 Bold

B lotus

کلیدواژه

12 Bold

B lotus

متن

13 نازک

B Zar

سرصفحه

10 نازک

B compset

پانویس فارسی

10 نازک

B Zar

پانویس لاتین

10 نازک

Times New Roman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B lotus

منابع فارسی

13 نازک

B Zar

منابع لاتین

11  نازک

Times New Roman

  

 

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین

چکیده‌های انگلیسی

تیتر Abstract

11 Bold, Italic

Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی

14 Bold

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times New Roman