لطفا پس از پرداخت هزینه داوری مقالات در سیستم پرداخت هزینه دانشگاه آزاد اسلامی؛ 

 رسید پرداخت را ذخیره و در این سایت دکمه ادامه صورتحساب را انتخاب و در ادامه رسید پرداخت را بارگذاری و روی دکمه ذخیره صورتحساب کلیک کنید .

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
800,000 ریال
0 دلار
جهت داوری مقاله اول مبلغ : ۸۰ هزار تومان جهت داوری مقاله دوم به بعد مبلغ : ۴۰ هزار تومان
2
400,000 ریال
0 دلار
جهت داوری مقاله دوم به بعد مبلغ : ۴۰ هزار تومان
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.